KOLOGO ENOCK

Etudiant, ISMK

Koudougou, Burkina Faso

Son parcours