KOLOGO ENOCK

Etudiant, ISMK

koudougou, Burkina Faso

Son parcours