Lycée Provincial De Koudougou (LPK)
Lycée Provincial de Koudougou (LPK)
01 BP 39 Koudougou 01
01 Koudougou

2 anciens élèves

Lycée Provincial De Koudougou (LPK), Koudougou : 2 anciens élèves

Lycée Provincial de Koudougou (LPK)

Vinama Djibrill Thiemounou
Driller, MNG- BMC
Hamado KABORE
Ingénieur informaticien indépendant